Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

S'aprova el nou Pla d'Acció de Salut Mental 2022-2024 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS)

11-05-2022
S'aprova el nou Pla d'Acció de Salut Mental 2022-2024 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS)

El nou Pla d'Acció pretén contribuir a la millora de la salut mental de la població mitjançant el desenvolupament d’accions prioritzades de l'Estratègia de Salut Mental 2022-2026 en tots els àmbits del Sistema Nacional de Salut (SNS), de manera que permeti afrontar els efectes en la salut mental de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia de COVID-19 i els efectes d'altres factors de diferent índole que afecten la salut mental en l'actualitat. Comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros per a la seva implementació, cofinançats pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes. El Dr. Jordi Alonso, director del Programa d’Epidemiologia i Salut Pública de l'Hospital de la Mar de Barcelona, i un dels investigadors principals i coordinador del projecte Codi Risc, ha participat en la revisió del present pla.

Aquest Pla d'Acció pretén contribuir a la consecució dels Objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), concretament, a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3: Salut i Benestar, i les seves metes 3.4 (on s'estableix, entre altres, la promoció de la salut mental i el benestar) i 3.5 (on s'aborda la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives). Tenint en compte el model dels Determinants Socials de la Salut, s'espera que les accions plantejades, promoguin, a més, el ODS 5 d'Igualtat de Gènere, meta 5.1: treballant per a posar fi a totes les formes de discriminació de les dones i nenes del món.

I estableix 6 línies estratègiques: (1) reforç dels recursos humans en salut mental; (2) optimització de l'atenció integral a la salut mental en tots els àmbits del SNS; (3) sensibilització i lluita contra l'estigmatització de les persones amb problemes de salut mental; (4) prevenció, detecció precoç i atenció a la conducta suïcida; (5) abordatge de problemes de salut mental en contextos de major vulnerabilitat; i (6) prevenció de conductes addictives amb i sense substància. Cada línia consta d'entre 6 i 11 accions, amb els seus respectius indicadors i resultats esperats, per a l'avaluació del seu compliment i una previsió de la seva font de finançament.

En relació a la línia estratègica 4 de prevenció i abordatge de la conducta suïcida, destaquen com a accions previstes: la creació del telèfon 024, gratuït, 24/7 i confidencial, per a oferir atenció professional i suport davant la conducta suïcida a persones afectades i familiars, amb capacitat de derivació ràpida als serveis d'emergència corresponents, davant una situació de crisi; el desenvolupament d'un codi de risc de suïcidi en cadascuna de les CCAA per a millorar l'atenció a la persona amb conducta suïcida; el desenvolupament d'un circuit àgil d'accés ràpid als serveis de salut mental després de la detecció del risc suïcida en cadascuna de les CCAA; l'elaboració d'eines de suport a professionals sanitaris per a la detecció de pensaments suïcides i la valoració de factors de risc associats; el desenvolupament de registres de suïcidis consumats amb les variables sociodemogràfiques necessàries per a identificar grups vulnerables i el registre i monitoratge dels factors de risc que porten al suïcidi; el foment de la formació continuada a professionals de la salut, per a la detecció del risc, diagnòstic i abordatge de la conducta suïcida i formació a agents implicats d'altres institucions, especialment de l'àmbit educatiu i serveis d'emergència (bombers, policies, SAMUR…) i altres col·lectius socials que treballin amb població vulnerable; i la sensibilització dels/les professionals dels mitjans de comunicació, per al tractament de les notícies relacionades amb el suïcidi, seguint les recomanacions internacionals.

Altres accions previstes a destacar són: l'impuls de la millora de l'accés als serveis de salut mental des d'Atenció Primària, a partir de la interoperabilitat de les històries de salut digitals autonòmiques (interconsulta) per a l'intercanvi d'informació i el maneig conjunt del pacient entre professionals de diferents àmbits assistencials; la transformació digital dels serveis de salut mental, possibilitant la realització de determinades prestacions i serveis a través d'una xarxa de cures virtual i intel·ligent, centrada en el pacient i integrada en el procés continu de la salut; la formació a professionals de la salut mental en la prevenció i detecció precoç de la violència de gènere, així com en eines d'acompanyament i suport psicològic a dones (i fills/es) víctimes de violència de gènere.

Pot consultar-se el Pla d'Acció en Salut Mental 2022-2024 en el següent enllaç: https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/PLAN_ACCION_SALUD_MENTAL_2022-2024.pdf